Webstranica Ambasade BiH u Norveskoj je u izgradnji od 01.10.2009